Uždaryti langą

Paskelbti informaciją

Informaciją į žinyną, bei nuomonių kaleidoskopą galite pateikti el. paštu info@infopamarys.lt arba užpildę žemiau pateiktą formą.
Publikacija skirta:
Antraštė/pavadinimas:
Nuotrauka:
Jūsų vardas:
El. paštas:
- internetinė Šilutės enciklopedija
2024-04-24 09:54
Filtruokite pagal abėcėlę:
Paskelbti informaciją

Perbėgėliai

Iš savivaldos istorijos

„Perbėgėliai“ – retenybė ar kasdienybė?

Savivaldybės taryba yra aukščiausia vietos valdžia.
Apie šilutiškių aktyvumą bandant tapti Tarybos nariu - žr. Kandidatai - aktyvumas. Šiame straipsnelyje apžvelgiama taip vadinamų „perbėgėlių“ situaciją: kas, kiek ir kaip keitė partijas Šilutės savivaldybės taryboje 1995-2012 metais. Per tuos metus kandidatais į Savivaldybės tarybą iš viso buvo 705 žmonės, bet 436 iš jų kandidatavo tik vieną kartą. Vadinasi, kalbant apie Tarybos narių ir kandidatų perėjimus iš vienos partijos į kitą, mes iš esmės vertinsime tų 269 asmenų, kurie buvo kandidatais bent jau du kartus, elgesį. Be abejo, yra dar viena grupė gyventojų, kurie vienaip ar kitaip parodo savo ryšį su tam tikra partija – tai rinkimų metu dirbantys komisijų nariai (ypač pirmininkai) ir stebėtojai. Įdomu būtų suskaičiuoti kiek tarp jų yra tokių, kurie vienuose rinkimuose atstovavo vienai, o kituose – jau kitai politinei partijai. Bet šis daug laiko reikalaujantis vertinimas turės palaukti.

Nagrinėjant partinės priklausomybės pasikeitimus, pagrindinė problema yra ta, kad per tiriamą 17 metų laikotarpį Lietuvoje įvyko daug partijų skilimų ir susijungimų. Pvz., LCS ir LLS 1995 m. savivaldos rinkimuose dalyvavo kaip koalicija, 1997 m. ir 2000 m. rinkimuose jos buvo savarankiškos, o 2003 m. pavasarį šios partijos susijungė, įkurdamos LiCS; bet 2006 m. pradžioje įsikūrė LRLS ir tarp naujos partijos įkūrėjų buvo daug LiCS narių bei lyderių. Kitas pavyzdys: TS ir LKD oficialiai susijungė 2008 m. pavasarį, bet kai kurie politikai LKD partiją paliko ir į TS perėjo dar 2002 ar 2007 metais. Tai ką laikyti partijos pakeitimu? Jeigu bandyti partijas skirstyti programiniu principu, tai susidurtume su dar didesniais keblumais, nes pvz., TS-LKD ir LRLS savo programose rašo, kad stiprina ir palaiko krikščioniškas vertybes ar tradicijas, bet šių partijų tikrai niekas nepriskiria vienai politinei krypčiai.

Dėl paminėtų priežasčių, žemiau pateiktoje analizėje laikausi tokio požiūrio: kai asmuo sąrašą pakeičia dėl partijų susijungimo ar dalyvauja koaliciniame sąraše - tai nėra laikoma perėjimu. Perėjimu laikomas toks politinės jėgos, kuriai asmuo atstovauja rinkimų sąraše ar būdamas Tarybos nariu, pakeitimas, kai tai įvyksta anksčiau, negu partijos susijungė, arba kai perėjimas nesutampa su oficialiai paskelbtu partijų susijungimu, arba kai asmuo tiesiog viduryje kadencijos pereina iš vienos veikiančios partijos į kitą. Atkreipiu dėmesį, kad kalbant apie atskirą asmenį skaičiuota ne keliose partijose jis buvo, o kiek kartų keitė savo priklausymą ar pritarimą tai ar kitai politinei jėgai.

Tikrai negaliu tvirtinti, kad savo politines pažiūras pakeitę Tarybos nariai yra „blogiukai“. Klausimas „kodėl taip daroma?“ atviras, tačiau akivaizdu, kad žmonių pasitraukimo iš vienos ar kitos partijos sąrašų priežastys yra labai nevienodos. Ko gero šios priežastys iš esmės skiriasi dviem atvejais: kai partiją pakeičia esamas Tarybos narys (t. y. Tarybos nario mandatą gavo vienos partijos sąraše, o vėliau „perbėgo“ į kitą) ir kai partiją ar sąrašą keičia žmogus, kuris vieną ar dvi kadencija nebuvo ne tik Tarybos nariu, bet netgi nekandidatavo.

Taigi, per nagrinėjamą laikotarpį Savivaldybės tarybos nariu tapti du ir daugiau kartų kandidatavo 269 asmenys, iš jų 92 – nors vieną kartą buvo Tarybos nariu. Iš tų 269 net 69 (t.y. maždaug vienas iš keturių) yra nors kartą pakeitę partiją, kuriai atstovauja. Kas lyderiai?

Juozas Sauspreškis (kandidatavo 5 kartus, išrinktas 4) keturis kartus keitė partiją. 1995 m. rinkimuose dalyvavo su LDDP (neišrinktas), 2000 m. – išrinktas Tarybos nariu LVP sąraše, bet perėjo į NS, 2002 m. ir 2007 m. rinkimuose dalyvavo su NS, bet 2008 m. perėjo (grįžo?) į LVLS, su kuria 2011 m. ketvirtą kartą išrinktas Tarybos nariu. 2014 m. dar kartą perėjo - dabar į DP frakciją. Artėjančiuose 2015 m. rinkimuose yra DP sąraše. Ar bus išrinktas?

Po 2 kartus partiją keitė 3 politikai.

Algimantas Čeponis politiko kelią pradėjo 2000 m. su NS, iš viso keturis kartus kandidatavo ir buvo išrinktas Tarybos nariu. 2008 m. (kartu su J. Sauspreškiu) iš NS perėjo į LVLS, su šia partija laimėjo 2011 m. rinkimuose, o 2014 m. – vėl kartu – perėjo į DP frakciją. Artėjančiuose 2015 m. rinkimuose vis dar DP sąraše.

Algirdas Gečas (kandidatavo 4 kartus, išrinktas 3) pirmą kartą kandidatu buvo 2000 m. rinkimuose su LiCS (neišrinktas). 2002 m. rinkimuose pateko į Tarybą, bet 2006 m. pasitraukė iš LiCS. 2007 m. rinkimuose dalyvavo su LSDP, tačiau kadencijos viduryje ryšiai nutrūko ir 2011 m. rinkimuose Tarybos nariu jis išrinktas vėl būdamas LiCS sąraše. Artėjančiuose 2015 metų rinkimuose yra LLS (L) kandidatų sąraše.

Vitalijus Šopis (kandidatavo 3 kartus, nei karto neišrinktas). 1995 m. rinkimuose dalyvavo TPP, 1997 m. – LLS, o 2007 m. – LRLS partijų sąrašuose.

Dar 65 asmenys pakeitė savo politines pažiūras po 1 kartą. Iš jų net 23 (apytiksliai vienas iš trijų) yra nors kartą tapę Tarybos nariais. Dabartinėje Taryboje tokie yra Algirdas Balčytis ir Saulius Vytuvis (abu jau po 2011 m. rinkimų perėjo iš NS į LSDP, tuo pasisakydami prieš savo ankstesnės partijos vadovybės sprendimą susijungti su DP), Arvydas Jakas (iš LiCS į TAIP perėjo po 2011 m. rinkimų), Vaidas Pavilonis (2007 m. rinkimuose dalyvavo su DP, 2011 m. – su PTT), Darijus Pundžius (po 2011 m. rinkimų perėjo iš NS į DP) bei Saulius Stankevičius (1995 m. rinkimuose dalyvavo LSDP sąraše, nuo 2007 m. DP).

Ir naujausi duomenys.
Daiva Žebelienė vien per šią - 2011-2015 metų kadenciją - partiją keitė tris kartus. Į Savivaldybės tarybą ji pateko PTT sąraše, vėliau iš partijos pasitraukė, skelbėsi nepriklausoma, vėliau spaudoje pasirodė informaciją apie jos narystę į LSDP. Tačiau ir iš čia ji išstojo, dabar siekia Mero posto kaip nepriklausoma kalndidatė. "Nepriklausoma" nuo ko ir kas jai patarinėja partijos narysčių keitime - klausimas atviras.
Povilas Tunaitis. Politiko kelią pradėjos DP gretose, 2011 išrinktas Tarybos nariu. 2014 metais pasitraukė iš partijos, perėjo į LVŽS frakciją, su ja dalyvauja 2015 metų rinkimuose.

Kaip matome, iš dabartinių 27 Tarybos narių net 11 yra nors kartą pakeitę politinę poziciją. Ir šioje vietoje verta paminėti du iš tų 42, kurie nors ir pakeitė partijas, bet nei karto nebuvo išrinkti Tarybos nariu. Tai:
- Raimundas Ambrozaitis: 2000 ir 2002 m. rinkimuose dalyvavo su NS, 2011 m. buvo LRLS sąraše (kuriame yra ir dabar);
- Vygantas Kamarauskas: 2007 m. kandidatavo NS sąraše, 2011 m. – LiCS; o šiais 2015 m. - jau PTT kandidatas.

Iš pateiktų skaičių galima daryti išvadą, kad Šilutėje perėjimas iš vienos partijos į kitą nėra jokia išimtis ir rinkėjai tai toleruoja. Ar tai labai blogai – jau kitas klausimas. Rinkėjai visada turi savų argumentų. Štai du pavyzdžiai iš paskutiniųjų rinkimų. 2011 m. LVLS sąraše rinkėjai pasitikėjimą parodė jau minėtais J. Sauspreškiu ir A. Čeponiu, bet neišrinko senų partijos narių (ankstesniais metais dirbusių Taryboje) Algimanto Elijošiaus (kandidatavo 4 kartus, išrinktas 2) ir Romualdo Naujoko (kandidatas 5 kartus, išrinktas 3). Panašiai ir LiCS rinkėjai: jie pritarė A. Gečui, bet į Tarybą nepateko Sergėjus Paciukas (kandidatas 5 kartus, išrinktas 3).

Bet kuriuo atveju, oficialios nuomonės visada išsakomos, ir kol neįrodyta priešingai – tai yra tiesa. Ar daug yra pakeitusių partijas tarp šiuometinių Savivaldos rinkimų kandidatų? Ankstenių metų "herojai" jau paminėti, o visus kandidatų sąrašus patikrinti dar reikia laiko.
Tikriausiai būtų negražu, jeigu nepaminėčiau, kad aš su Regina taip pat ankstesniais metais Savivaldybės tarybos nariais buvome išrinkti kaip LDP nariai. Regina Tarybos nare buvo 2005-2007 ir 2007-2011 metais, aš 2007-2011. Tačiau vėliau ši partija (pasivadino PTT) atsisakė mūsų paslaugų, nebendravo, iki šiandien nėra atsakusi į tris paprastu klausimus, kuriuos aš pateikiau dar 2011 metų vararą Šilutės skyriaus susirinkime. Praėjo visa 2011-2015 metų Savivaldybės kadencija, bet kokie ryšiai su ankstesne partija nutrūko, ir šiuose 2015 metų rinkimuose mes dalyvaujame būdami LVŽS sąraše.

Jonas Jaunius
(Parengta pagal straipsnį "Perbėgėliai – retenybė ar kasdienybė?" - Pamarys, 2012-12-22, Nr. 100.

 

Informacija atnaujinta: 2015-02-27 08:10:36

Straipsnio komentaraiRedakcija pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaiką, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms.
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!